De SWOD Wijzer Grijzer Box voor Dongense senioren

koffer verpakking SWOD Dongen
De SWOD
Wijzer Grijzer Box

Stichting Welzijn Ouderen Dongen is ervan overtuigd dat ouderen zo lang mogelijk zelf kunnen blijven beslissen over hoe zij willen leven en van het leven kunnen genieten. Daarom heeft SWOD samen met een aantal lokale en landelijke partijen de Wijzer Grijzer box samengesteld. De box is gevuld met praktische informatie voor senioren in onze gemeente.

Voor alle senioren van 70 jaar en ouder

Een 70+er is vaak nog erg vitaal en staat volop in het leven. Misschien wel op zoek naar een andere invulling van de dag. Misschien denkt men na over wat men wil als het allemaal wat minder goed zou gaan, geestelijk en/of lichamelijk. Niet leuk om over na te denken maar wel belangrijk. De Wijzer Grijzer Box kan daarbij ondersteuning bieden. In 2017 hopen 368 inwoners de mooie leeftijd van 70 jaar te bereiken.

Waarom?

Het is belangrijk dat we zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Bij SWOD komen regelmatig o.a. de volgende vragen naar voren: Hoe kunnen senioren zo lang mogelijk zelf de regie over zaken houden? Waar kunnen senioren in onze gemeente terecht bij vragen?

Tijdens ons onderzoek in 2016 gaven tevens veel van de ondervraagden aan het liefste schriftelijk geïnformeerd te worden. De Wijzer Grijzer box bevat daarom op een handzame wijze praktische informatie over onderwerpen waar senioren in de komende levensfase mee te maken kunnen krijgen. We vinden het belangrijk om ervoor zorg te dragen dat men tijdig geïnformeerd wordt en hebben daarom gekozen voor deze preventieve informatievoorziening.

Hoe organiseren we het?

SWOD gaat de Wijzer Grijzer Box, gevuld met praktische informatie, overhandigen aan de senioren in het jaar dat ze 70 worden. Deze mensen worden in verband met de wet op privacy aangeschreven door de gemeente in de maand dat ze 70 jaar worden. In dat schrijven worden ze uitgenodigd om contact op te nemen met SWOD. Een vrijwilliger van SWOD zal dan de Wijzer Grijzer Box overhandigen met bijbehorende uitleg.

Extra aanvragen in het nieuwe jaar

We kunnen ons voorstellen dat er, vooral in het eerste jaar, extra aanvragen zullen komen van senioren boven de 70 jaar. We willen uiteraard ook deze senioren van dienst zijn en nodigen deze doelgroep uit zich bij ons aan te melden om een Wijzer Grijzer Box te ontvangen.

Een écht Dongens product

De Wijzer Grijzer Box is een echt Dongens product. De medewerkers van SWOD zijn n.a.v. de vragen en ervaringen aan de slag gegaan om dit idee uit te werken. Hiervoor hebben ze de medewerking gekregen van de gemeente Dongen op het gebied van een project subsidie en het versturen van de brieven. Met het verpakkingsbedrijf Reba Packaging is heel fijn samengewerkt op gebied van het ontwerp en productie van de mooie bewaarbox. Vele Dongense partners hebben hun  flyers aangeleverd om de senioren van de juiste informatie te voorzien. Het vullen van de box wordt gedaan door de Leerloods. Op deze manier is deze laagdrempelige informatievoorziening voor en door Dongenaren!

Hoe vraag ik een box aan?

U ontvangt een brief in de maand dat u 70 jaar wordt. Bent u de 70 gepasseerd en geïnteresseerd in de Wijzer Grijzer Box dan kunt u deze bij SWOD aanvragen. Het kantoor van SWOD is alle werkdagen in de ochtend geopend. U kunt zich aanmelden tussen 09.00 uur en 12.00 uur op het kantoor van SWOD, Dongepark 1 (hoofdgebouw Volckaert, schuin tegenover de centrale balie). Het is tevens mogelijk telefonisch contact op te nemen met de medewerkers van SWOD onder nummer 0162-375296 op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Tot slot kunt u, op tijden dat het u uitkomt, een mail sturen naar het e-mail adres activiteiten@swodongen.nl.


Contactgegevens

Reba Packaging B.V.

Gasthuisstraat 19

5104 HP Dongen

T: +31(0)162-520819

F: +31(0)162-510110

E: info@rebapackaging.nlContactformulier